Lars Östling

Jag har varit konstnärligt yrkesverksam sedan mitten av sjuttiotalet.
Mina konstnärliga områden är teckning, måleri och grafik i varierande tekniker.
Verksamheten består i porträttmåleri samt utställningar på gallerier och andra offentliga scener som konsthallar och museer inom och utom landet.