Gabriel Jonsson

Född 1987, Skulptör.

Utbildad på Konstfack. Jag arbetar lekfullt kring tunga ämnen, med ena foten i en äldre skulpturtradition och den andra i vår samtid. Jag berättar historier, blandar känslor och djuplodande tankegångar.

Instagram @somekindofsymbolist
www.gabrieljonsson.se