Välkommen!

Det vi idag kallar för Nisserska Huset byggdes 1896. Huset var ursprungligen en vårdinstitution, men andra verksamheter flyttade under åren in i lokalerna.
1997, drygt hundra år efter husets tillblivelse, bestämde sig Landstinget Dalarna för att hyra ut lokalerna till konstnärlig verksamhet. På så vis uppstod ett kulturcentrum med ateljéer, en amatörteater samt ett medicinhistoriskt museum.

Idag finns det 14 ateljéer med skiftande verksamhet i huset, med tillhörande litet snickeri och ett gemensamt kök. För mer info om konstnärerna som håller till i huset, klicka på fliken ”Medlemmar”!